QURAN SWAHILI TRANSLATION

Kwa jina Ia Mwenyezi Mungu Mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo


0_A2W9y5VzV-ukkNnK

Sehemu 1 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-1-al-fatihah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 2 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-2-al-baqara-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 3 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-3-aali-imran-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 4 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-4-an-nisa-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 5 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-5-al-maidah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 6 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-6-al-anaam-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 7 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-7-al-aaraf-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 8 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-8-al-anfal-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 9 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-9-at-tawbah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 10 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-10-yunus-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf-
Sehemu 11 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-11-hud-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf-
Sehemu 12 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-12-yusuf-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf-
Sehemu 13 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-13-ar-raad-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 14 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-14-ibrahim-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf-
Sehemu 15 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-15-al-hijr-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 16 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-16-an-nahl-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 17 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-17-al-isra-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 18 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-18-al-kahf-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 19 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-19-maryam-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf-
Sehemu 20 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-20-taha-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf-
Sehemu 21 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-21-al-anbya-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 22 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-22-al-hajj-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 23 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-23-al-muminun-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 24 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-24-an-nur-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 25 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-25-al-furqan-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 26 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-26-ash-shuara-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 27 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-27-an-naml-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 28 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-28-al-qasas-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 29 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-29-al-ankabut-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 30 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-30-ar-room-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 31 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-31-luqman-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf-
Sehemu 32 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-32-as-sajdah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 33 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-33-al-ahzab-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 34 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-34-saba-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf-
Sehemu 35 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-35-fatir-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf-
Sehemu 36 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-36-yaseen-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 37 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-37-as-saffat-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 38 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-38-saad-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf-
Sehemu 39 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-39-az-zumar-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 40 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-40-ghafir-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf-
Sehemu 41 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-41-fussilat-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf-
Sehemu 42 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-42-ash-shuraa-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 43 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-43-az-zukhruf-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 44 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-44-ad-dukhan-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 45 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-45-al-jathiyah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 46 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-46-al-ahqaf-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 47 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-47-muhammad-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf-
Sehemu 48 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-48-al-fath-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 49 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-49-al-hujurat-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 50 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-50-qaf-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf-
Sehemu 51 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-51-adh-dhariyat-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 52 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-52-at-tur-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 53 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-53-an-najm-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 54 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-54-al-qamar-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 55 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-55-ar-rahman-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 56 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-56-al-waqiah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 57 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-57-al-hadid-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 58 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-58-al-mujadila-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 59 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-59-al-hashr-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 60 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-60-al-mumtahanah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 61 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-61-as-saf-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 62 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-62-al-jumuah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 63 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-63-al-munafiqun-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 64 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-64-at-taghabun-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 65 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-65-at-talaq-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 66 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-66-at-tahrim-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 67 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-67-al-mulk-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 68 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-68-al-qalam-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 69 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-69-al-haqqah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 70 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-70-al-maarij-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 71 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-71-nuh-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf-
Sehemu 72 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-72-al-jinn-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 73 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-73-al-muzzammil-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 74 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-74-al-muddaththir-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 75 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-75-al-qiyamah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 76 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-76-al-insan-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 77 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-77-al-mursalat-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 78 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-78-an-naba-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 79 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-79-an-naziaat-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 80 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-80-abasa-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf-
Sehemu 81 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-81-at-takwir-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 82 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-82-al-infitar-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 83 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-83-al-mutaffifin-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 84 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-84-al-inshiqaq-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 85 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-85-al-buruj-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 86 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-86-at-tariq-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 87 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-87-al-aala-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 88 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-88-al-ghashiyah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 89 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-89-al-fajr-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 90 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-90-al-balad-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 91 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-91-ash-shams-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 92 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-92-al-layl-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 93 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-93-ad-duhaa-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 94 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-94-ash-sharh-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 95 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-95-at-tin-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 96 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-96-al-alaq-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 97 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-97-al-qadr-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 98 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-98-al-bayyinah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 99 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-99-az-zalzalah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 100 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-100-al-aadiyat-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 101 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-101-al-qariah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 102 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-102-at-takathur-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 103 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-103-al-asr-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 104 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-104-al-humazah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 105 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-105-al-fil-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 106 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-106-quraysh-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf-
Sehemu 107 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-107-al-maun-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 108 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-108-al-kawthar-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 109 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-109-al-kafirun-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 110 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-110-an-nasr-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 111 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-111-al-masad-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 112 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-112-al-ikhlas-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 113 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-113-al-falaq-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf
Sehemu 114 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-114-an-nas-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s