Quran Bangla translation (uccharon)

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

কুরআন বাংলা অনুবাদ

CH 1 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-1-al-fatihah-bangla-translation-pdf
CH 2 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-2-al-baqarah-bangla-translation-pdf
CH 3 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-3-aali-imran-bangla-translation-pdf
CH 4 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-4-an-nisa-bangla-translation-pdf
CH 5 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-5-al-maidah-bangla-translation-pdf
CH 6 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-6-al-anaam-bangla-translation-pdf
CH 7 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-7-al-aaraf-bangla-translation-pdf
CH 8 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-8-al-anfal-bangla-translation-pdf
CH 9 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-9-at-taubah-bangla-translation-pdf
CH 10 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-10-yunus-bangla-translation-pdf
CH 11 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-11-hud-bangla-translation-pdf
CH 12 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-12-yusuf-bangla-translation-pdf
CH 13 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-13-ar-raad-bangla-translation-pdf
CH 14 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-14-ibrahim-bangla-translation-pdf
CH 15 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-15-al-hijr-bangla-translation-pdf
CH 16 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-16-an-nahl-bangla-translation-pdf
CH 17 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-17-al-isra-bangla-translation-pdf
CH 18 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-18-al-kahf-bangla-translation-pdf
CH 19 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-19-maryam-bangla-translation-pdf
CH 20 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-20-ta-ha-bangla-translation-pdf
CH 21 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-21-al-anbiya-bangla-translation-pdf
CH 22 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-22-al-hajj-bangla-translation-pdf
CH 23 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-23-al-muminun-bangla-translation-pdf
CH 24 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-24-an-nur-bangla-translation-pdf
CH 25 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-25-al-furqan-bangla-translation-pdf
CH 26 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-26-ash-shuara-bangla-translation-pdf
CH 27 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-27-an-naml-bangla-translation-pdf
CH 28 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-28-al-qasas-bangla-translation-pdf
CH 29 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-29-al-ankabut-bangla-translation-pdf
CH 30 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-30-ar-rum-bangla-translation-pdf
CH 31 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-31-luqman-bangla-translation-pdf
CH 32 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-32-as-sajdah-bangla-translation-pdf
CH 33 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-33-al-ahzab-bangla-translation-pdf
CH 34 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-34-saba-bangla-translation-pdf
CH 35 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-35-al-fatir-bangla-translation-pdf
CH 36 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-36-ya-sin-bangla-translation-pdf
CH 37 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-37-as-saffat-bangla-translation-pdf
CH 38 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-38-sad-bangla-translation-pdf
CH 39 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-39-az-zumar-bangla-translation-pdf
CH 40 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-40-ghafir-bangla-translation-pdf
CH 41 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-41-fussilat-bangla-translation-pdf
CH 42 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-42-ash-shura-bangla-translation-pdf
CH 43 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-43-az-zukhruf-bangla-translation-pdf
CH 44 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-44-ad-dukhan-bangla-translation-pdf
CH 45 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-45-al-jathiyah-bangla-translation-pdf
CH 46 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-46-al-ahqaf-bangla-translation-pdf
CH 47 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-47-muhammad-bangla-translation-pdf
CH 48 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-48-al-fath-bangla-translation-pdf
CH 49 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-49-al-hujurat-bangla-translation-pdf
CH 50 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-50-qaf-bangla-translation-pdf
CH 51 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-51-ad-dhariyat-bangla-translation-pdf
CH 52 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-52-at-tur-bangla-translation-pdf
CH 53 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-53-an-najm-bangla-translation-pdf
CH 54 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-54-al-qamar-bangla-translation-pdf
CH 55 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-55-ar-rahman-bangla-translation-pdf
CH 56 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-56-al-waqiah-bangla-translation-pdf
CH 57 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-57-al-hadid-bangla-translation-pdf
CH 58 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-58-al-mujadilah-bangla-translation-pdf
CH 59 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-59-al-hashr-bangla-translation-pdf
CH 60 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-60-al-mumtahanah-bangla-translation-pdf
CH 61 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-61-as-saff-bangla-translation-pdf
CH 62 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-62-al-jumuah-bangla-translation-pdf
CH 63 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-63-al-munafiqun-bangla-translation-pdf
CH 64 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-64-at-taghabun-bangla-translation-pdf
CH 65 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-65-at-talaq-bangla-translation-pdf
CH 66 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-66-at-tahrim-bangla-translation-pdf
CH 67 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-67-al-mulk-bangla-translation-pdf
CH 68 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-68-al-qalam-bangla-translation-pdf
CH 69 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-69-al-haqqah-bangla-translation-pdf
CH 70 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-70-al-maarij-bangla-translation-pdf
CH 71 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-71-nuh-bangla-translation-pdf
CH 72 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-72-al-jinn-bangla-translation-pdf
CH 73 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-73-al-muzammil-bangla-translation-pdf
CH 74 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-74-al-mudaththir-bangla-translation-pdf
CH 75 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-75-al-qiyamah-bangla-translation-pdf
CH 76 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-76-al-insan-bangla-translation-pdf
CH 77 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-77-al-mursalat-bangla-translation-pdf
CH 78 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-78-an-naba-bangla-translation-pdf
CH 79 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-79-an-naziaat-bangla-translation-pdf
CH 80 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-80-abasa-bangla-translation-pdf
CH 81 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-81-at-takwir-bangla-translation-pdf
CH 82 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-82-al-infitar-bangla-translation-pdf
CH 83 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-83-al-mutaffifin-bangla-translation-pdf
CH 84 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-84-al-inshiqaq-bangla-translation-pdf
CH 85 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-85-al-buruj-bangla-translation-pdf
CH 86 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-86-at-tariq-bangla-translation-pdf
CH 87 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-87-al-aala-bangla-translation-pdf
CH 88 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-88-al-ghashiyah-bangla-translation-pdf
CH 89 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-89-al-fajr-bangla-translation-pdf
CH 90 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-90-al-balad-bangla-translation-pdf
CH 91 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-91-ash-shams-bangla-translation-pdf
CH 92 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-92-al-layl-bangla-translation-pdf
CH 93 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-93-adh-dhuha-bangla-translation-pdf
CH 94 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-94-al-inshirah-bangla-translation-pdf
CH 95 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-95-at-tin-bangla-translation-pdf
CH 96 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-96-al-alaq-bangla-translation-pdf
CH 97 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-97-al-qadar-bangla-translation-pdf
CH 98 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-98-al-bayinah-bangla-translation-pdf
CH 99 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-99-az-zalzalah-bangla-translation-pdf
CH 100 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-100-al-aadiyat-bangla-translation-pdf
CH 101 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-101-al-qariah-bangla-translation-pdf
CH 102 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-102-at-takathur-bangla-translation-pdf
CH 103 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-103-al-asr-bangla-translation-pdf
CH 104 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-104-al-humazah-bangla-translation-pdf
CH 105 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-105-al-fil-bangla-translation-pdf
CH 106 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-106-quraish-bangla-translation-pdf
CH 107 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-107-al-maun-bangla-translation-pdf
CH 108 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-108-al-kauthar-bangla-translation-pdf
CH 109 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-109-al-kafirun-bangla-translation-pdf
CH 110 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-110-an-nasr-bangla-translation-pdf
CH 111 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-111-al-masad-bangla-translation-pdf
CH 112 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-112-al-ikhlas-bangla-translation-pdf
CH 113 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-113-al-falaq-bangla-translation-pdf
CH 114 ► https://www.slideshare.net/BanuIsmael/quran-surah-114-an-nas-bangla-translation-pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s