QURAN SWAHILI TRANSLATION

Kwa jina Ia Mwenyezi Mungu Mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo Sehemu 1 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-1-al-fatihah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf Sehemu 2 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-2-al-baqara-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf Sehemu 3 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-3-aali-imran-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf Sehemu 4 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-4-an-nisa-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf Sehemu 5 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-5-al-maidah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf Sehemu 6 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-6-al-anaam-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf Sehemu 7 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-7-al-aaraf-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf Sehemu 8 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-8-al-anfal-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf Sehemu 9 ► https://slideshare.net/banuismael/tukufu-takatifu-quran-surat-9-at-tawbah-swahili-kiswahili-translation-tafsiri-maana-kiarabu-pdf Sehemu 10 ► … Continue reading QURAN SWAHILI TRANSLATION